Záložní zdroje pro oběhová čerpadla

 


Oběhové čerpadlo slouží k nucené cirkulaci vody v systému ústředního vytápění. V případě kotle na tuhá paliva nastává při výpadku napájení problém. Kotel stále ohřívá vodu, která necirkuluje, tímto může dojít během krátké doby k přetopení a poškození kotle. Existuje několik možností, jak tomuto předejít. Jedná se například o pojišťovací ventil, chladící smyčku, nebo samotížnou cirkulaci. Všechny tyto možnosti vyžadují nemalý zásah do systému ústředního vytápění. Při výpadku voda v systému necirkuluje, případně je cirkulace nedostatečná (samotížná cirkulace) a tak nedochází k vytápění budovy.  Spolehlivým řešením je použití záložního zdroje tzv. UPS (Uninterruptible Power Supply ~ nepřerušitelný zdroj napájení). UPS umožňuje napájení oběhového čerpadla při výpadku energie. Narozdíl od předchozích způsobů je čerpadlo v provozu a nemůže dojít k poškození kotle. 
Oběhové čerpadlo je indukční stroj, který má specifické požadavky na napájení (při náběhu vyžaduje 8 až 10 násobek jmenovitého proudu).
 

Záložní zdroje a měniče můžete nakoupit zde: www.vselektro.eu