Výpočet velikosti chladiče

V pdf je umístěn příklad výpočtu pasivního chlazení pro el. součástky.

Chlazeni.pdf (161,9 kB)

Zdroj:

[1]  ŠTÁL, P. Výkonové zesilovače pracující ve třídě D. Praha: Technická literatura BEN, 2008.

[10] NXP semiconductors, Products, aplifiers, Class-D, datasheet TDA 8920 BJ - [cit. 26.5. 2009]. Dostupné na www: <http://www.nxp.com>   

[16] GES Electronics, sortiment, konstrukční prvky - [cit. 12.10. 2009]. Dostupné na www:         

< http://www.ges.cz/>