Elektromotory

V dokumentu je popsáno základní rozdělení a princip elektromotorů.

Zatím stejnosměrné a střídavé synchroní stroje

elektricke stroje.pdf (494 kB)

 

Níže je uveden obsah přiloženého souboru v pdf

2 Stejnosměrný elektromotor
 2.1 Konstrukce
 2.2 Komutátorové stroje
 2.2.1 Běžný komutátorový stroj buzený magnety
 2.2.2 Komutátorový stroj cize buzený
 2.3 Obecné vlastnosti komutátorových strojů
 3  Střídavý elektromotor
 3.1 Synchroní motor
 3.1.1 Konstrukce
 3.1.2 Rozběh synchroního stroje
 3.1.3 Obecné vlastnosti synchroních strojů
 4 Použitá literatura

 

 Článek, kde je přehledně popsán princip a řízení krokových motorů:

robotika.cz/articles/steppers/cs