Seriová rozhraní pro IO, uC

Zajímavý článek popisující Sériová rozhraní SPI, Microwire, I2C a CAN, stručně, ale kvalitně

home.zcu.cz/~dudacek/NMS/Seriova_rozhrani.pdf