Řízení krokových motorků

článek jednoduše popisující princip řízení krokových motorů:

robotika.cz/articles/steppers/cs