Pull up a Pull down rezistor

Každý logický vstup vyžaduje definovanou logickou úroveň. V případě nezapojeného vstupu, nebo vstupu, ke kterému je připojena vysoká impedance může dojít k neočekávaným stavům.

Pull up rezistor připojujeme mezi vstup a napájecí napětí.

Pull down rezistor připojujeme mezi vstup a nulový potenciál.

Pro kladnou logiku platí:

pull up rezistor způsbuje, že se na vstupu nachází logická úroveň 1. Po připojení vstupu na nižší potenciál je na vstupu  log. 0 a přes rezistor protéká určitý proud.

Pull down naopak slouží k udržení logické hodnoty 0

připojení pul down :upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Pullup.JPG

připojení pul down :upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Pulldn.JPG