Ovládání teplotního čidla Dallas DS18B20 pro uC AVR

13.03.2011 14:01

 datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf

 soubory pro řízení komunikace DS18B20.c DS18B20.h

zde: Ovládání teplotního čidla Dallas DS18B20 pro uC AVR